Verotuksen kassa

Jokaiselle verovelvolliselle, joka myy tavaroita luonnollisille henkilöille, on velvollisuus kirjata liikevaihto kassakoneella. Se on keino tehdä asianmukaisia ratkaisuja veroviranomaisten kanssa. Se noudattaa lakia, ja laki on lisäksi kiistaton.

Entä rikkoutuneen kassakoneen menestys?

Tällaisia lomakkeita kannattaa varustaa ns. Vararahalla. Sen hoitaminen ei ole laillinen vaatimus, ja jokaisen sijoittajan kaupassa on ajatella tällaista lähtöä hyvissä ajoin. Ihannetapauksessa se kerääntyy erilaisiin hätätilanteisiin, jotka haluavat korjata oikeat laitteet. Arvonlisäverolain arvossa siinä todetaan selvästi, että jos ei ole mahdollista luoda kaupparekisteriä varantokassalla, veronmaksajan pitäisi lopettaa myynti. Varapankki voi säästää tarpeettomia ja arvaamattomia keskeytyksiä toiminnassa. On syytä ottaa huomioon, että halua tehdä vararahastosta on ilmoitettava verovirastolle, joka osoittaa laitteen vikaantumisen ja ohjaa korvaavan aterian tuntemusta.

Valitettavasti, kun siitä tuli nopeasti lisäarvoa, kassakoneen puuttuminen nykyisestä varantamäärästä keskittyy tarpeeseen lopettaa myynti. Myynnin viimeistelystä on pitkä aika, ja tällaiset menettelyt ovat laittomia, ja ne voivat liittyä seurauksiin, joita aiheutuu suurista taloudellisista rasitteista. Puhumattakaan laadusta, jossa toimeksisaaja pyytää asianmukaisen kuitin.

Korjaamon korjauspalvelun ja verotuksen jälkeisten postitulostimien epäonnistumisesta pitäisi olla helppo ilmoittaa, mutta myös veroviranomaisille siitä, että liikennetietojen käyttö keskeytyy laitteen korjauksen yhteydessä, ja tietenkin asiakkaat, jotka ovat hiljaisia myynnissä.

Ainoastaan verkkomyynnin onnistumisessa yrittäjän ei tarvitse keskeyttää työmme, mutta se vaatii useita ehtoja - säilytettävien tietojen on selkeästi puhuttava siitä, mitä materiaalia maksu hyväksyttiin; maksu on suoritettava verkossa tai postitse. Tässä muodossa myyjä - veronmaksaja - on oikeutettu lisäämään alv-laskun.