Turvallisuusventtiili 2115 vaatimustenmukaisuusvakuutus

Pysymme ajokaistalla, kun erilaiset vaarat odottavat meitä käytännössä milloin tahansa. Usein tapahtui minulle, että kaasupaine ylitti hyväksyttävän arvon. Tämä aiheutti kattilan räjähtämisen, mikä johti häät, mutta vain kalliisiin korjauksiin. Olen nyt tietoinen siitä, että viimeisessä tärkeässä muodossa on helppo menettää elämä, vaikka jotkut miehet eivät ole tietoisia nykyisestä asiasta.

Onneksi tällaisten läppien tai turvaventtiilien aihe on nykyisin. Se on nykyinen venttiilityyppi, joka syntyy automaattisesti, kun kaasu- tai höyrynpaine ylittää hyväksyttävät arvot. Tämä estää tällaisten rakennusmomenttien, kuten säiliöiden, putkistojen ja vastaavien, räjähdykset. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran 1800-luvun seuraavassa osassa hyvin yleisessä laitteessa, joka oli painekattila.Jos tarkastelemme tarkasti turvaventtiilien yksinkertaisimpia malleja, havaitsemme, että on vain viimeinen rikkominen, joka tuhoutuu, kun kaasu läpäisee sallitun paineen.Valitettavasti hyvin usein venttiilien juoma oli paistettu. Ei ollut harvinaista, että käyttäjä ladasi laitteen tietämättään. Siksi oli helppo käyttää kahta perusventtiiliä, jotka useimmiten sijaitsevat tietyn laitteen vastakkaisissa päissä.Nämä venttiilit asennettiin rutiininomaisesti höyrykoneisiin. Tämä estää ajoneuvon ajamiseen johtaneen äkillisen paineen nousun. Se uhkasi räjähtää, mikä voi johtaa kaikkien matkustajien kuolemaan.Minulla on mahdollisuus kiinnostaa lukijoita turvallisuusventtiileistä. Jokainen, joka on lukenut tämän artikkelin, on nyt varmaankin tietoinen näiden mekanismien erittäin tärkeästä roolista nykyisessä maailmassa ja teollisuudessa.