Sahkoiset kipinat

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on vähentää palavien aineiden räjähdysvaaraa sähköstaattisen kipinän flash-tuotteessa. Sitä käytetään yleisesti syttyvien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Sähköstaattinen maadoitus, joka luo erilaisia ​​muotoja. Alhaisimmat ja hieman monimutkaiset mallit on valmistettu maadoituspuristimesta ja vaijerista. Kehittyneemmät ja teknisesti kehittyneemmät on varustettu maadoitussuojalla, joka mahdollistaa tuotteen annostelun tai kuljetuksen, kun maadoitus on kytketty oikein.

Sähköstaattinen maadoitus yhdistetään useimmiten lastattaessa tai purettaessa rautatie- ja maantankkerit, säiliöt, tynnyrit, ns. isot pussit tai prosessiasennusten elementit.

Eri sisällöllä olevien säiliöiden (esim. Jauhe-, rae-, neste-säiliöiden täyttämisen tai tyhjentämisen voitto voi aiheuttaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Heidän seisonnansa lähde voi olla myös palavien aineiden sekoittaminen, pumppaus tai ruiskuttaminen. Sähkövaraukset syntyvät koskettamalla yksittäisiä hiukkasia tai erottumalla niistä. Sähkövarauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Yksinkertaisen ja äkillisen kosketuksen kanssa maadoitukseen tai lataamattoman ongelman seurauksena voi syntyä lyhyt virtapulssi, joka on varma kipinän tietoisuudessa.Hoitovirhe kipinäpurkauksesta voi sytyttää alkoholin ja ilman seoksen, mikä osoittaa räjähdyksen tai huonon räjähdyksen. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysriskin, joka johtuu sähköstaattisten varausten hallitusta purkautumisesta.