Palosuojakatkaisijat

Ei ole mitään järkeä huoneen luonteelle yhdessä nykyisten palontorjuntaa koskevien sääntöjen kanssa, on välttämätöntä suojella paitsi itse tapahtumaa, joka on räjähdys, mutta samaan aikaan, ja että ensinnäkin ns. räjähdysvaarallinen ilmapiiri. Kukin räjähdysriski luokitellaan eri vaiheissa. Tärkeä näistä on arviointi, toisin sanoen olosuhteissa, joissa se voi saavuttaa räjähdyksen, ts. Merkittyyn huoneeseen, voi ilmetä räjähdyskelpoinen ilmapiiri ja sen muodostumisen seurauksena se voi aiheuttaa syttymisen.

Kukin räjähdysriskiarviointi valitaan sijaintitietoihin, eikä sitä todennäköisesti yleistetä. Säännöissä todetaan selvästi, että se on liitettävä riippumattomiin tapauksiin, joissa riskin pitäisi mielestäni tapahtua esimerkiksi tuotantoprosessissa. Lisäksi mahdollisen taudinpurkauksen riskiä opetetaan kokonaisvaltaisesti, ja tässä tarkastuksessa käytetään seuraavia seikkoja:

• Mitä työkaluja ja materiaaleja käytetään tietyn työn suorittamiseen?• Mitkä ovat tietyn rakennuksen ominaisuudet, mikä rakenne siinä on?• Käsittävätkö vaaralliset aineet työtä?• Mitkä ovat yleiset työ- tai tuotantoedellytykset?• Miten riskielementit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristöön?

Tällä periaatteella laaditaan asiakirja, jota kutsutaan räjähdysvaarojen arvioinniksi. Sen perustamisen nykyinen oikeusperusta on talousministeriön vuoden 2010 laki. Ja tosiasian oikeellisuutta tarkastava laitos on valtion työsuojeluviranomainen hyvän tehtävän sijainnin vuoksi.

Asiakkaalle, joka odottaa kattavaa räjähdysriskin arviointia, hinta on myös ammattimaisuuden lisäksi erittäin tärkeä. On syytä muistaa, että arvioinnin valmistelukustannukset ovat uusia ja riippuvat erilaisista olosuhteista, kuten esimerkiksi• Tietyn paikan tai talon määrä, asiakirjojen mahdollisuuksiin sisällytettävät lattiat ja huoneet.• Kampanjoiden profiili.• Olla erilainen analyysi tai asiantuntemus, joka helpottaa tai estää arvioinnin antamista.