Nauha

Kukin verovelvollinen, joka on velvollinen kirjaamaan kassakoneiden myynnin, tuntee täysin viimeisen seikkailun, kuinka monta yksityiskohtaista vaatimusta omaisuusalueella on myös käsiteltävien laitteiden palvelun. Tällaisten ehtojen mukainen juoma on kassakoneen perustiedot. Mitä sitten luodaan ja missä vaiheessa sen pitäisi tapahtua? Mikä on verokassan rekisteri ja tekninen arviointi? Tietoja tästä.

Alv-lain mukaan kassakoneita on tarkastettava säännöllisesti. Tämän päivämäärän jälkeen tätä ajanjaksoa on jatkettu. Tarkastelun tekee asianmukainen palvelu. Ennen 1. joulukuuta 2008 kassakoneiden tekniset tarkastukset liittyivät vuotuiseen määräaikaan. Olemassa olevia säädöksiä suunniteltaessa kassakoneita on tarkasteltava uudelleen kahden vuoden välein verotuksesta tai viimeaikaisesta tarkistuksesta. Siinä tapauksessa, että veronmaksaja ei noudata sellaista lausuntoa, että hänellä on seuraamuksia. Puhumme tässä muun muassa mahdollisuudesta määrätä veronmaksajalle sakko verotuksellisista rikoksista, koska kysymys siitä, että kassakoneita ei ajoittain tarkisteta, katsotaan kirjan väärinkäytöksi. Tällainen perustelu johtuu aineistosta 61 § 3 k.k.Tapahtuma syntyy, jonka käsissä mainitaan tällainen arvostelu? Tietenkin nyt esillä olevan asian tarkasteleminen menee veronmaksajalle eikä sivustolle. Kasvatuslaitoksen omistajan tulee ilmoittaa palveluun tällaisesta tarpeesta, kun tarkastus on suoritettava. Kassapalvelu yhdessä § 31 §: n 1 momentin kanssa. Neljässä päätöksessä käteiskoneiden pitäisi tehdä pakollinen kassakoneen tekninen tarkistus viiden päivän kuluttua ilmoituksesta.Veronmaksajan tulisi myös olla tietoinen siitä, että pakollisen kassakoneen tarkistamisen määräajan noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että korvaus on palautettava sen ostotoimistosta. Veronmaksajiin sovelletaan tällaisia ​​seuraamuksia, jotka kolmen vuoden kuluessa tavaroiden / palvelujen myynnin kirjaamisen alkamispäivästä eivät ole ottaneet kassakoneita tekniseen vertailuun asianmukaisen palvelun avulla.Yhteenvetona on syytä muistaa, että vain käyttäjä on vastuussa tarkistuksen päivämäärän pitämisestä.