Lihakauppias

Yrityksillä ja erityisesti yrittäjillä, joiden yrityksissä työ riippuu syttyvistä aineista, edellytetään riskinarvioinnin ja räjähdyssuojausasiakirjan laatimista. Tällainen asiakirja on tehtävä ennen työn aloittamista. Lisäksi se olisi tarkistettava, mutta vain jos työpaikka, työpaikan rakentaminen tai osakkeiden järjestäminen ovat merkittäviä muutoksia, muutoksia tai laajennuksia.

Räjähdyssuojausasiakirjan täyttämisvelvollisuus on talous-, sosiaali- ja elinkeinoministerin 8. heinäkuuta 2010 antamassa asetuksessa työterveyden ja -turvallisuuden vähimmäisvaatimuksista yhdistettynä ehdotukseen esittää räjähdyskelpoinen ilmapiiri työympäristössä (laki nro 138. , 2010, kohta 931. Samaan aikaan tämä Puolan lainsäädännön tavoite otettiin käyttöön laissa Euroopan unionissa voimassa olevan uuden lähestymistavan direktiivin perusteella, joten ATEX-direktiivi on 137. Tämä sama periaate 1999/92 / EY. Se ympäröi perusvaatimuksia, joilla parannetaan luottamuksen ja ihmisten terveyden suojelua räjähdysvaaran aiheuttamilta vaaroilta.Asiakirjan laatiminen lopussa on ensinnäkin tarjonnut työtekijöiden turvallisuuden ja asianmukaisen valvonnan työympäristöissä, joissa on räjähdysvaara. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tulisi olla ensisijaisesti ihmisten kanssa räjähdysvaarallisen ilmapiirin estämiseksi, räjähdysvaarallisen ympäristön syttymisen estämiseksi ja räjähdyksen haitallisen vaikutuksen rajoittamiseksi.Räjähdyssuojausasiakirjaan olisi sisällyttävä tiedot räjähdysvaarallisten tilojen tunnistamisesta, räjähdysvaaran välttämiseksi toteutetuista toimenpiteistä, räjähdysvaarallisten työpaikkojen luettelosta, ilmoitus siitä, että sekä työasemat, työkalut että turvallisuus- ja hälytyslaitteet ovat yhteisiä turvallisuusnäkökohtiin .