Kirjanpidon pitaminen kiinteamaaraisesti

Velvollisuus pitää kirjanpitoa elektronisella laitteella kassakirjana vuonna 2000 ja sitä sovelletaan kaikkiin yrittäjiin, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa ja tarjoavat positiivisia palveluitamme yksiköille, joilla ei ole rekisteröityä taloudellista toimintaa, ja kiinteämääräisille viljelijöille. Rautatie verovaluutoissa aloitetaan vähitellen.

https://p-salin.eu/fi/

Vuonna 2000 kaksi tuhattatoista lainsäätäjä poisti ratkaisun, joka johtui taloudellisille yhteisöille velvollisuudesta pitää sähköisiä rekistereitä yhteisöistä, muun muassa niiden havaittua säännösten törkeitä rikkomuksia. Nämä rikkomukset koskivat lähinnä tosiasiallisen liikevaihdon aliarviointia suoritetun työn nimikkeessä, jotta se mahtuu kaksikymmentätuhatta liikevaihtoa, kun kyseessä ei ollut velvollisuus pitää tavaroita ja palveluita kirjanpitoa posnet-kassakoneella ja hallita tuloja sen kautta. Valtiovarainministeriön mukaan toimialat, jotka tunnustivat useimmiten tämän tyyppiset rikokset, olivat autotallit, ajoneuvojen diagnostiikka-asemat, lääkärit, hammaslääkärit, kampaajat ja ruokalat, jotka toimivat oppilaitosten kentällä ja joita nämä laitokset hallinnoivat. Lainsäätäjä väittää myös, että sellaisten liike-elämän yksiköiden liikevaihdon kirjaaminen, jotka tarjoavat palveluita kuluttajien mielessä ilman rekisteröityä taloudellista toimintaa myös kiinteämääräisille viljelijöille, on suuri askel hankkeessa, jolla lisätään avoimuutta ja houkuttelevuutta kentällä ja lisäksi varmistetaan heidän oikeuksiensa onnellinen ja yksinkertainen täytäntöönpano kuluttajatuomioistuimessa. Yhdessä kyseisen asetuksen neljännen säännöksen kanssa renkaiden vaihtoon, kokemukseen ja teknisiin tarkastuksiin perustuvia palveluita tarjoavien laitosten sekä veroneuvojien, kampaajien ja kosmetologien oli pakko asentaa kassakone välittömästi 1. tammikuuta 2000. Uusissa tapauksissa yrittäjät, joihin ei sovelleta erityissäännöksiä, saavat kahden kuukauden ajan kuluessa kahdenkymmenen tuhannen hyvityksen rajan ylittämisestä kassakoneen asentamiseen.