Haccp elintarviketurvallisuusjarjestelma valittuna elintarviketeollisuuden yrityksena

Käynnissä oleva kone uhkaa työntekijää, joka istuu hänen vieressään. Viimeisestä kohdasta oli välttämätöntä asentaa koneisiin turvaelementtejä samalla kun säilytettiin tuotantokapasiteetti. Komponentteja ja suojaustyyppejä käyttävät pääasiassa teollisuuslaitokset, joilla on paljon pääomaa turvaamaan organisaatiot ja yksinkertaiset teknologiat, konevalmistajat ja teknologia-alan kumppanit.

Puolassa tätä roolia säätelevä asiakirja annetaan talousministeriön 30.10.2002 antamassa asetuksessa, jossa otetaan huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat ihmisten työssä käyttämien koneiden koon turvallisuutta ja hygieniaa (laki nro 191, kohta 1596, sellaisena kuin se on muutettuna. . Lakisääteisissä määräyksissä säädetään, että kone on järjestettävä jokaisessa muutamassa hätäpysäytyslisälaitteessa, joka takaa syntyvän vaaran poistamisen eli poistaa sen. Poikkeuksena ovat koneet, joissa turvakytkin ei vähennä riskiä, koska se ei käytä ajatusta pidätyksen ajaksi eikä estä uhkaa. Suosituimpia kytkimiä ovat: koneet ja sähkömagneettiset turvalukitustekijät ja tekninen kehitys, rajakytkimet, joilla on turvallisuustyö elintarvike- ja lääketeollisuudessa (pitkä käyttöikä ja kestävyys vaikeisiin työolosuhteisiin, magneettiset turvakytkimet ja koodatut kytkimet, jalkakytkimet. Turvakytkin tulee asentaa tiettyyn ja avoimeen jär- jestelmään (luukkuun tai oveen, tunnistaa tunnistettavassa järjestyksessä (punainen kahva keltaisella taustalla, jotta koneen käyttäytyminen voidaan saavuttaa mahdollisimman pian. Koneen pysäyttäminen aiheuttaa onnettomuuksien ehkäisemiseksi, onnettomuuden seurausten vähentämiseksi, myös koneen vahingoittumisen estämiseksi, jos sen toiminta on sairas.